BASISVEILIGHEID (B-VA)

Werkgevers en werknemers hebben op de werkplek met veiligheid, gezondheid en welzijn te maken. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de omgeving en de producten waarmee gewerkt wordt, verschillen de gevaren van de diverse werksituaties. Na het volgen van de opleiding Basisveiligheid is een ieder zich bewust van veiligheid, de aan het werk verbonden risico’s en kan de deelnemer maatregelen nemen om risico's te verkleinen.

4
4
4
4
4

Arbowet (rechten en plichten werkgever en werknemer);

risico's en preventie;

gevaarlijke stoffen;

brand- en explosiegevaar;

veilig werken met gereedschappen;

 

veilig werken met elektriciteit;

hijsen en tillen;

werkvergunningen;

werken op hoogte;

persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

4
4
4
4
4

 

DOELGROEP

Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico, zoals werk in fabrieken, bij installaties, werkplaatsen en bouwprojecten.

 

VOOROPLEIDING

Een vooropleiding is niet noodzakelijk.

 

GROEPSGROOTTE

Maximaal achttien personen.

 

OPLEIDINGSDUUR EN LESTIJDEN

De opleiding duurt een dag. De lestijd is van 08.30 tot 15.15 uur. Het examen wordt dezelfde dag om 16.00 uur afgenomen.

 

EXAMEN

De opleiding wordt afgesloten met een officieel examen. Indien het examen wordt behaald, ontvangt de deelnemer een diploma dat tien jaar geldig is.

 

LOCATIE

Bij uw organisatie of centraal gelegen elders in het land.

 

KOSTEN

Cursus: € 150,- per persoon, inclusief examen, lesmateriaal, koffie of thee.