BEVOEGDHEDENOPLEIDINGEN HOOGSPANNING

De opleiding Installatie-/ Werkverantwoordelijke in de hoogspanning stelt de deelnemer in staat om de verantwoordelijkheid te dragen en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen om de bedrijfsvoering te waarborgen.

Na de opleiding Vakbekwaam Persoon in de hoogspanning stelt de deelnemer in staat  gevaren te voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt.

Na de opleiding tot Voldoend Onderricht Persoon in de hoogspanning is de deelnemer in staat gevaren te voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt.

OPLEIDINGEN

 

Wij bieden u opleidingen in de categorie Bevoeghedenopleidingen hoogspanningBevoegdhedenopleidingen laagspanning, Vaktechnische Opleidingen en Veiligheidsopleidingen. Klik op een van de opleidingen voor meer informatie met betrekking tot inhoud, voorkennis, prijs en meer. Heeft u afwijkende wensen?  Neem vooral contact met ons op, wij stellen graag een maatwerkpakket voor u samen.

BEVOEGHEDENOPLEIDINGEN LAAGSPANNING

Na afronding van de opleiding is Installatie-/ Werkverantwoordelijke in de laagspanning is de  deelnemer in staat een verantwoorde en veilige bedrijfsvoering te waarborgen.

In de opleiding Vakbekwaam Persoon in de laagspanning gaat om het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden. De opleiding is één van de criteria om aangewezen te kunnen worden als Vakbekwaam Persoon of Ploegleider.

Na afronding van de opleiding Voldoend Onderricht Persoon (VOP) in de laagspanning kan de deelnemer invulling geven aan de Arbowet verplichte periodieke instructie om veilig aan elektrotechnische installaties te werken.

VAKTECHNISCHE OPLEIDINGEN

Met de Basisopleiding Elektrotechniek wordt de kennis van elektrotechnische installaties en apparatuur vergroot. Er wordt geleerd hoe eerstelijnsstoringen verholpen kunnen worden en hoe eerstelijnsonderhoud uitgevoerd wordt.

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. Uiteraard kunt u hierover contact met ons opnemen om uw interesse kenbaar te maken of voor meer informatie.

GA NAAR OPLEIDING

 

VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN

Na het volgen van de opleiding Basisveiligheid is een ieder zich bewust van veiligheid, de aan het werk verbonden risico’s en kan de deelnemer maatregelen nemen om risico's te verkleinen.

De Opleiding Veiligheid Operationeel Leidinggeven zorgt voor bewustwording bij leidinggevenden voor het zorg dragen van veiligheid op het werk en het overdragen van  veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers.

De risico’s van het werken aan of met laag- of hoogspanningsinstallaties zijn ondervangen in de Arbowet en de norm NEN 3140 / NEN 3840. Hierin wordt de veiligheid van het werken aan laag- of hoogspanningsinstallaties geregeld.