CURSUS NEN 3140 / 3840

Het onderrichten van de veiligheidseisen, veiligheidsregels en bedrijfsvoorschriften, welke verplicht gesteld zijn door de Arbowet, aan medewerkers die werkzaamheden uitvoeren aan, met of nabij elektrische installaties. De risico’s van het werken aan of met laag- of hoogspanningsinstallaties zijn ondervangen in de Arbowet en de norm NEN 3140 / NEN 3840. Hierin wordt de veiligheid van het werken aan laag- of hoogspanningsinstallaties geregeld. Wie met  elektrische installaties werkt, wordt regelmatig geconfronteerd met nieuwe technische ontwikkelingen en veranderende normen op het gebied van veiligheid. Dit vraagt om periodieke bijscholing.

INHOUD

OPTIONEEL

DIRECT AANMELDEN

4
4
4
4
4

wetgeving en normen;

gevaren van elektrische installaties;

bedienings- en veiligheidsmaatregelen;

bescherming tegen aanraking;

opwekking en distributie.

 

Indien gewenst kan gekozen worden voor een halve praktijkdag waarbij de volgende onderwerpen behandeld worden:

gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;

het in-en uit bedrijf stellen van elektrische installaties volgens de NEN 3140 / NEN 3840;

gebruik van meetinstrumenten.

 

4 4
4
4

DOELGROEP

Medewerkers die werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties.

 

VOOROPLEIDING

Van de deelnemers wordt geen specifieke elektrotechnische vakopleiding verwacht.

 

GROEPSGROOTTE

Maximaal twaalf personen.

 

OPLEIDINGSDUUR EN LESTIJDEN

De opleiding duurt een dag bestaande uit theorie. Optioneel kan de opleiding uitgebreid worden met een halve dag praktijk. De lestijd is van 09.00 tot 16.00 uur.

 

EXAMEN

Aan het einde van de dag wordt een toets afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een certificaat met het eindresultaat.

 

LOCATIE

Bij uw organisatie of centraal gelegen elders in het land.

 

KOSTEN

Cursus: € 195,- per persoon per dag.