INSTALLATIE/WERKVERANTWOORDELIJKE  (IV/WV) HOOGSPANNING

Het opleiden tot Installatie-/ Werkverantwoordelijke in de hoogspanning. Na afronding van de opleiding is de deelnemer in staat om de verantwoordelijkheid te dragen en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen om de bedrijfsvoering te waarborgen.

INHOUD

4 4
4
4 4

kennis van en inzicht in relevante normen en wetgeving ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering en elektrische installaties;

kennis van de elektriciteitsvoorziening;

voldoende inzicht in de opbouw en functie van de installaties;

kennis van en inzicht in de theoretische achtergronden van de elektrische energietechniek, benodigd voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden;

inzicht in het gebruik van de verschillende gereedschappen, hulpmiddelen en  persoonlijke beschermingsmiddelen ten behoeve van werkzaamheden en het veiligstellen van elektrische installaties;

4 4
4
4
4

kennis van en inzicht in de gevolgen van overbelasting en kortsluitingen in de elektrische installaties;

kennis van en inzicht in hoe te handelen bij afwijking van de normale bedrijfsvoering met elektrische installaties;

stroomstelsel en veiligheidsketens;

opwekking en distributie.

Aan de hand van diverse praktijksituaties worden in het hoogspanningspracticum, onder de werkelijke bedrijfsspanning, opdrachten uitgevoerd.

DIRECT AANMELDEN

DOELGROEP

Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en veiligheid bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties, zoals;

• Installatie-/werkverantwoordelijken;

• bedrijfsvoerders;

• hoofden van technische diensten.

 

VOOROPLEIDING

De deelnemers hebben bij voorkeur een elektrotechnische vakopleiding op niveau 4, volgens Wet Educatie en Beroepsopleidingen behaald.

 

GROEPSGROOTTE

Maximaal zes personen.

 

OPLEIDINGSDUUR EN LESTIJDEN

De opleiding duurt vijf dagen, waarvan twee dagen theorie en drie dagen praktijk. De lestijd is van 08.30 tot 16.00 uur.

 

EXAMEN

De opleiding wordt afgerond met een Stipel-examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een diploma. Dit diploma is drie jaar geldig.

 

LOCATIE

Bij uw organisatie of in Amersfoort.

 

KOSTEN

Opleiding: € 1.450,- per persoon, inclusief lesmateriaal en lunch.

Stipel-examen IV/WV HS: € 465,- per persoon.