VAKBEKWAAM PERSOON (VP) HOOGSPANNING

Het opleiden tot Vakbekwaam Persoon in de hoogspanning. In de NEN 3840 staat hierover het volgende: ‘Iemand met een relevante opleiding en ervaring waardoor hij of zij in staat is gevaren te voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt.’

INHOUD

In de opleiding wordt ingegaan op alle van toepassing zijnde aspecten voor het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden, als:

Aan de hand van diverse praktijksituaties worden in het hoogspanningspracticum, onder de werkelijke bedrijfsspanning, opdrachten uitgevoerd.

DIRECT AANMELDEN

4
4
4
4

wetgeving en normen;

kennis van de norm NEN-EN 50110 en NEN 3840;

kennis van de elektriciteitsvoorziening;

kennis van de opbouw en de functie van de installatie;

werkvoorschriften in de praktijk;

4
4
4
4

veiligstellen van elektrische installaties;

stroomstelsel en veiligheidsketens

opwekking en distributie;

het in/uit bedrijf nemen van installaties.

DOELGROEP

Een ieder die vanuit zijn of haar vakgebied elektrotechnische werkzaamheden verricht aan en in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties.

 

VOOROPLEIDING

Het is gewenst dat de deelnemers tenminste een elektrotechnische vakopleiding op niveau 2, volgens Wet Educatie en Beroepsopleidingen hebben behaald.

 

GROEPSGROOTTE

Maximaal zes personen.

 

OPLEIDINGSDUUR EN LESTIJDEN

De opleiding duurt vier dagen waarvan twee dagen theorie en twee dagen praktijk. De lestijd is van 08.30 tot 16.00 uur.

 

EXAMEN

De opleiding wordt afgerond met een Stipel-examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een diploma. Dit diploma is drie jaar geldig.

 

LOCATIE

Bij uw organisatie of in Amersfoort.

 

KOSTEN

Opleiding: € 1.150,- per persoon, inclusief lesmateriaal en lunch.

Stipel-examen VP HS: € 435,- per persoon.