VAKBEKWAAM PERSOON (VP) LAAGSPANNING

Het opleiden tot Vakbekwaam Persoon in de laagspanning. In de opleiding wordt ingegaan op alle van toepassing zijnde aspecten voor het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden. De opleiding is een van de criteria om aangewezen te kunnen worden als Vakbekwaam Persoon of Ploegleider.

INHOUD

4
4
4
4
4

wetgeving en normen;

kennis van de norm NEN-EN 50110 en NEN 3140;

risico's verbonden aan elektriciteit;

werkvoorschriften voor lage spanning;

werkvoorschriften in de praktijk;

 

DIRECT AANMELDEN

inspectie van arbeidsmiddelen;

stroomstelsel en veiligheidsketens;

opwekking en distributie;

het in/uit bedrijf nemen van installaties;

praktijkopdrachten in het practicum.

 

4
4
4
4
4

DOELGROEP

Een ieder die vanuit zijn of haar vakgebied elektrotechnische werkzaamheden verricht. De opleiding is bedoeld voor personen die aangewezen moeten worden als Vakbekwaam Persoon of als Ploegleider.

 

VOOROPLEIDING

Het is gewenst dat de deelnemers tenminste een elektrotechnische vakopleiding op niveau 2, volgens Wet Educatie en Beroepsopleidingen hebben behaald.

 

GROEPSGROOTTE

Maximaal acht personen.

 

OPLEIDINGSDUUR EN LESTIJDEN

De opleiding duurt drie dagen. De lestijd is van 09.00 tot 16.00 uur.

 

EXAMEN

De opleiding is gebaseerd en volledig afgestemd op de eindtermen van Stipel en kan worden afgesloten met een officieel examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een diploma. Dit diploma is drie jaar geldig. Enkel een certificaat als bewijs van deelname is ook mogelijk.

 

LOCATIE

Bij uw organisatie, in Amersfoort of centraal gelegen elders in het land.

 

KOSTEN

Opleiding: € 530,- per persoon, inclusief lesmateriaal en lunch.

Examen VP LS: € 395,- per persoon.