VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON (VOP) HOOGSPANNING

Het opleiden tot Voldoend Onderricht Persoon (VOP) in de hoogspanning. Een VOP mag werkzaamheden van beperkte omvang en beperkt risico aan elektrotechnische installaties uitvoeren. In de norm staat hierover het volgende: ‘Iemand die voldoende is geïnstrueerd door vakbekwame personen waardoor hij of zij in staat is gevaren te voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt. Voldoend onderrichte personen moeten een bedrijfsinstructie hebben gevolgd, waarin de elektrische gevaren bij het verrichten van werkzaamheden zijn toegelicht.’

 

INHOUD

In de opleiding wordt ingegaan op alle van toepassing zijnde aspecten voor het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden.

Met deze opleiding krijgt de deelnemer:

4 4
4
4 4

kennis van en inzicht in relevante normen en wetgeving ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering en elektrische installaties;

kennis van de elektriciteitsvoorziening;

voldoende inzicht in de opbouw en functie van de installaties;

kennis van en inzicht in de theoretische achtergronden van de elektrische energietechniek, benodigd voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden;

inzicht in het gebruik van de verschillende gereedschappen, hulpmiddelen en  persoonlijke beschermingsmiddelen ten behoeve van werkzaamheden en het veiligstellen van elektrische installaties;

4 4 4 4

kennis van en inzicht in de gevolgen van overbelasting en kortsluitingen in de elektrische installaties;

kennis van en inzicht in hoe te handelen bij afwijking van de normale bedrijfsvoering met elektrische installaties;

bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende personen, vermeld in de NEN-EN 50110-1 en de NEN 3840;

taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een Voldoend Onderricht Persoon HS.

 

Aan de hand van diverse praktijksituaties worden in het hoogspanningspracticum, onder de werkelijke bedrijfsspanning, opdrachten uitgevoerd.

DIRECT AANMELDEN

DOELGROEP

De opleiding is bestemd voor medewerkers die werkzaamheden van een andere aard dan elektra uitvoeren in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties. Hierbij kunt u denken aan schilders of schoonmakers.

 

VOOROPLEIDING

Een vooropleiding is niet noodzakelijk.

 

GROEPSGROOTTE

Maximaal acht personen.

 

OPLEIDINGSDUUR EN LESTIJDEN

De opleiding duurt een dag. De lestijd is van 08.30 tot 16.00 uur.

 

EXAMEN

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname.

 

LOCATIE

Bij uw organisatie of in Amersfoort.

 

KOSTEN

Opleiding: € 225,- per persoon per dag.