VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON (VOP) LAAGGSPANNING

Het opleiden tot Voldoend Onderricht Persoon (VOP) in de laagspanning. Na afronding van de opleiding kan de deelnemer invulling geven aan de Arbowet verplichte periodieke instructie om veilig aan elektrotechnische installaties te werken. Een VOP mag werkzaamheden van beperkte omvang en beperkt risico aan elektrotechnische installaties uitvoeren.

INHOUD

4
4
4
4
4

wetgeving en normen;

wat is elektriciteit?;

risico's verbonden aan elektriciteit;

het handelen bij een elektrisch ongeval;

aanwijzingenbeleid;

 

DIRECT AANMELDEN

opbouw van een elektrische installatie;

veiligheidsmaatregelen in een elektrische installatie;

tekeningen, schema's en symbolen;

gereedschappen, hulpmiddelen en (persoonlijke) beschermingsmiddelen;

waarschuwingsboden.

 

4
4
4
4
4

DOELGROEP

De opleiding is bestemd voor medewerkers die werkzaamheden van een andere aard dan elektra uitvoeren in de nabijheid van laagspanningsinstallaties. Hierbij kunt u denken aan schilders of schoonmakers.

 

VOOROPLEIDING

Van de deelnemers wordt geen specifieke elektrotechnische vakopleiding verwacht.

 

GROEPSGROOTTE

Maximaal acht personen.

 

OPLEIDINGSDUUR EN LESTIJDEN

De opleiding duurt een dag. De lestijd is van 09.00 tot 16.00 uur.

 

EXAMEN

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname.

 

LOCATIE

Bij uw organisatie, in Amersfoort of centraal gelegen elders in het land.

 

KOSTEN

Opleiding: € 225,- per persoon per dag.